Izbornik Zatvoriti

Prijava radova – abstrakta

Prijavljivanje radova – abstrakta je završeno. Preuzmite knjigu rezimea OVDE.

Rokovi za prijavljivanje

Apstrakt rada obima do 300 reči i kratku bio-bibliografiju autora potrebno je poslati najkasnije do 01.09.2023. na adresu elektronskom poštom: abstrakti@digitalnahumanistika.com ili korišćenjem formulara na ovoj stranici.

Obaveštenje o prihvatanju radova autorima ćemo poslati do 10.09.2023.

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u štampanoj i elektronskoj formi u zborniku radova posle konferencije, do kraja 2023.

Rok za dostavljanje pune verzije radova za radove koji će biti objavljeni u zborniku je 10.11.2023.

Autori zainteresovani za učešće sažetke dostavljaju na srpskom i engleskom jeziku do 300 reči, sa podacima o autorstvu i podacima za kontakt u jednom dokumentu (Word format).

Prijavljivanje radova - abstrakta je završeno.