Изборник Затворити
Full 1
Дигитално доба
Научни скуп о дигитализацији књижевне, архивске и музејске грађе
Full 1
Full 2
Како, зашто, колико...
Правци развоја за будућност, циљеви, методе, стандарди
Full 2
Full 3
Дигитализација
Пријавите се за учешће
Пријавите рад
Full 3
previous arrow
next arrow

НАЈАВА

Друга конференција ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА
у организацији Народне библиотеке Крушевац
биће одржана 19 – 20. септембра 2024.

Остале неопходне информације за учеснике ће бити објављене у наредном периоду. Будите са нама на овим страницама и пратите  вести о наредној конференцији. Ускоро ћемо објавити све термине за достављање радова, као и комплетну агенду конференције.

Народна библиотека Крушевац, Крушевац
25-26. септембар 2023.

Народна библиотека Крушевац уз подршку Министарства културe Републике Србије, Народне библиотеке Србије, објављује позив за достављање радова и предлога постер-презентација за учешће на конференцији из дигиталне хуманистике која ће бити организована у Народној библиотеци Крушевац, у периоду од 25. до 26. септембара 2023. године. Одржавање конференције из дигиталне хуманистике подржавају Град Крушевaц и Trayal korporacijа. Преузмите ПРОГРАМ конференције ОВДЕ.

ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Организацијом годишње међународне конференције из дигиталне хуманистике на иновативан начин приступа се значајној теми за баштинске институције културе – библиотеке, музеје и архиве.

Циљ конференције је оснаживање запослених у библиотечко-информационој делатности, али и других стручних радника и сарадника у култури, посебно у институцијама чуварима културног наслеђа.

Теме конференције:

  • Значај и улога дигиталних колекција;
  • Методе и технике формирања, чувања и презентовања дигиталних садржаја – смернице и препоруке;
  • Примери постојећих дигиталних колекција;
  • Дигитална библиотека у контексту правне регулативе, пре свега ауторског права, заштите података и цензуре;
  • Међународни  пројекти који се баве општом доступношћу дигиталних садржаја;
  • Савремене тенденције отвореног приступа дигиталним садржајима;
  • Проширена стварност (VR);
  • Вештачка интелигенција (AI).

Конференција је отворена за дељење практичних информација и искустава, примера добре праксе и успешних пројеката.

У том смислу, конференција подстиче креативне приступе у предлагању потенцијалних тема за радове, презентације, односно панел-сесије, који излазе из традиционалних оквира размишљања.

Организатори позивају заинтересоване ауторе да доставе своје радове у пуном тексту, који могу да пруже иновативне увиде, у оквиру једне или више предложених тема  конференције.

Предложене теме представљају оквире за промишљање, а организатори подстичу ауторе да буду креативни у предлагању радова, који би одговарали главној теми конференције.

ФОРМАТИ И ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Конференција ће обухватити радне сесије, предавање по позиву и постер – презентације – PowerPoint, аудио-визуелнe грађе.

Језици конференције су српски, језици региона и енглески.

Аутори заинтересовани за учешће сажетке достављају на српском и енглеском језику до 300 речи, са подацима о ауторству и подацима за контакт у једном документу (Word формат).

Позивамо заинтересоване ауторе да сажетке предлога на српском или енглеском језику и информацијом о формату доставе преко странице Пријава радова или на имејл адресу abstrakti@digitalnahumanistika.com најкасније до 01.09. 2023.

Аутори прихваћених и одбијених радова биће обавештени до 10. 09. 2023.

Зборник рецензираних радова са Конференције штампаће се у 2023. години.

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрација учесника биће доступна на веб-страници Конференције од  10.09. – 20.09.2023.

Учесници Конференције сами сносе путне и друге трошкове.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Рок за достављање сажетака радова: 01.09.2023. Радови достављени након назначеног датума неће се прихватати.

Обавештење о прихваћеним радовима: 10. 09. 2023.

Конференцијски дани: 25-26. септембар 2023.

Достављање радова за штампање: 10.11.2023.

Зборник радова: најкасније децембар 2023. година.