Izbornik Zatvoriti
Full 1
Digitalno doba
Naučni skup o digitalizaciji književne, arhivske i muzejske građe
Full 1
Full 2
Kako, zašto, koliko...
Pravci razvoja za budućnost, ciljevi, metode, standardi
Full 2
Full 3
Digitalizacija
Prijavite se za učešće
Prijavite rad
Full 3
previous arrow
next arrow

NAJAVA

Druga konferencija DIGITALNA HUMANISTIKA
u organizaciji Narodne biblioteke Kruševac
biće održana 19 – 20. septembra 2024.

Ostale neophodne informacije za učesnike će biti objavljene u narednom periodu. Budite sa nama na ovim stranicama i pratite  vesti o narednoj konferenciji. Uskoro ćemo objaviti sve termine za dostavljanje radova, kao i kompletnu agendu konferencije.

Narodna biblioteka Kruševac, Kruševac
25-26. septembar 2023.

Narodna biblioteka Kruševac uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Narodne biblioteke Srbije, objavljuje poziv za dostavljanje radova i predloga poster-prezentacija za učešće na konferenciji iz digitalne humanistike koja će biti organizovana u Narodnoj biblioteci Kruševac, u periodu od 25. do 26. septembara 2023. godine. Održavanje konferencije iz digitalne humanistike podržavaju Grad Kruševac i Trayal korporacija. Preuzmite PROGRAM konferencije OVDE.

CILJ KONFERENCIJE

Organizacijom godišnje međunarodne konferencije iz digitalne humanistike na inovativan način pristupa se značajnoj temi za baštinske institucije kulture – biblioteke, muzeje i arhive.

Cilj konferencije je osnaživanje zaposlenih u bibliotečko-informacionoj delatnosti, ali i drugih stručnih radnika i saradnika u kulturi, posebno u institucijama čuvarima kulturnog nasleđa.

Teme konferencije:

  • Značaj i uloga digitalnih kolekcija;
  • Metode i tehnike formiranja, čuvanja i prezentovanja digitalnih sadržaja – smernice i preporuke;
  • Primeri postojećih digitalnih kolekcija;
  • Digitalna biblioteka u kontekstu pravne regulative, pre svega autorskog prava, zaštite podataka i cenzure;
  • Međunarodni  projekti koji se bave opštom dostupnošću digitalnih sadržaja;
  • Savremene tendencije otvorenog pristupa digitalnim sadržajima;
  • Proširena stvarnost (VR);
  • Veštačka inteligencija (AI).

Konferencija je otvorena za deljenje praktičnih informacija i iskustava, primera dobre prakse i uspešnih projekata.

U tom smislu, konferencija podstiče kreativne pristupe u predlaganju potencijalnih tema za radove, prezentacije, odnosno panel-sesije, koji izlaze iz tradicionalnih okvira razmišljanja.

Organizatori pozivaju zainteresovane autore da dostave svoje radove u punom tekstu, koji mogu da pruže inovativne uvide, u okviru jedne ili više predloženih tema  konferencije.

Predložene teme predstavljaju okvire za promišljanje, a organizatori podstiču autore da budu kreativni u predlaganju radova, koji bi odgovarali glavnoj temi konferencije.

FORMATI I DOSTAVLJANJE RADOVA

Konferencija će obuhvatiti radne sesije, predavanje po pozivu i poster – prezentacije – PowerPoint, audio-vizuelne građe.

Jezici konferencije su srpski, jezici regiona i engleski.

Autori zainteresovani za učešće sažetke dostavljaju na srpskom i engleskom jeziku do 300 reči, sa podacima o autorstvu i podacima za kontakt u jednom dokumentu (Word format).

Pozivamo zainteresovane autore da sažetke predloga na srpskom ili engleskom jeziku i informacijom o formatu dostave preko stranice Prijava radova ili na imejl adresu abstrakti@digitalnahumanistika.com najkasnije do 01.09. 2023.

Autori prihvaćenih i odbijenih radova biće obavešteni do 10. 09. 2023.

Zbornik recenziranih radova sa Konferencije štampaće se u 2023. godini.

REGISTRACIJA

Registracija učesnika biće dostupna na veb-stranici Konferencije od  10.09. – 20.09.2023.

Učesnici Konferencije sami snose putne i druge troškove.

VAŽNI DATUMI

Rok za dostavljanje sažetaka radova: 01.09.2023. Radovi dostavljeni nakon naznačenog datuma neće se prihvatati.

Obaveštenje o prihvaćenim radovima: 10. 09. 2023.

Konferencijski dani: 25-26. septembar 2023.

Dostavljanje radova za štampanje: 10.11.2023.

Zbornik radova: najkasnije decembar 2023. godina.