Изборник Затворити

Пријава радова – абстракта

Пријављивање радова – абстракта је завршено. Преузмите књигу резимеа ОВДЕ.

Рокови за пријављивање

Апстракт рада обима до 300 речи и кратку био-библиографију аутора потребно је послати најкасније до 01.09.2023. на адресу електронском поштом: abstrakti@digitalnahumanistika.com или коришћењем формулара на овој страници.

Обавештење о прихватању радова ауторима ћемо послати до 10.09.2023.

Прихваћени радови ће бити објављени у штампаној и електронској форми у зборнику радова после конференције, до краја 2023.

Рок за достављање пуне верзије радова за радове који ће бити објављени у зборнику је 10.11.2023.

Аутори заинтересовани за учешће сажетке достављају на српском и енглеском језику до 300 речи, са подацима о ауторству и подацима за контакт у једном документу (Word формат).

Пријављивање радова - абстракта је завршено.